Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

Dat winkelpand is van mij

Jan weet het 100% zeker. De vader van Jan opende 60 jaar geleden een schoenenzaak in een eigen pand. Jan is 30 jaar geleden als medevennoot tot de zaak van zijn vader toegetreden. De vader van Jan is 10 jaar geleden met werken gestopt. Jan is alleen doorgegaan. Fiscale claims zijn doorgeschoven naar Jan. 

Het winkelpand heeft steeds op de balans van de onderneming gestaan en is  “fiscaal doorgeschoven”: van een eenmanszaak van de vader, naar een VOF (vennootschap onder firma) van vader en zoon en uiteindelijk naar de eenmanszaak van de zoon.

 

Vader overlijdt

De vader van Jan is plotseling overleden. Er zijn 5 erfgenamen, 4 kinderen en de echtgenote. Er wordt een afspraak bij de notaris gemaakt om de verdeling van de erfenis te bespreken. Notaris Karel Droog verwelkomt de familie, betuigt zijn medeleven, bespreekt het testament en beantwoordt vragen van de nabestaanden.

 

Een verbijsterende ontdekking

De notaris heeft voorwerk verricht in de vorm van kadastrale recherche. Hij concludeert dat het winkelpand op naam van de overleden vader staat. Jan is verbijsterd!
Het winkelpand heeft steeds tot de onderneming behoort; hij heeft zijn vader uitgekocht. Dus behoort het pand tot zijn onderneming en is toch zeker van hem?

De jongste zus van Jan, door hem oneerbiedig aangeduid als “roofkipje”, concludeert dat als het winkelpand op naam van de overleden vader staat,  de waarde van het winkelpand verdeeld moet worden onder de erven.  Ruzie in de familie! De 6 weken dienst moet nog plaats vinden.

 

Wat is er misgegaan?

Er is verzuimd het winkelpand juridisch te leveren. Dit had voor de eerste keer voor de helft moeten gebeuren toen Jan samen met zijn vader 30 jaren geleden een VOF en vervolgens voor de tweede helft op het moment dat de overleden vader stopte met werken. Een zogenaamde ‘juridische levering’ kan alleen rechtsgeldig via de notaris plaatsvinden.

Dit soort misverstanden komen in de praktijk helaas vaak voor. Men meent eigenaar van een (gedeelte van) onroerend goed te zijn maar feitelijk blijkt dat niet zo te zijn doordat de juridische levering niet heeft plaatsgevonden. Let ook op bij toedeling van de eigen woning na scheiding!

 

Advies:

Pleeg kadastrale recherche en controleer de kadastrale gegevens! Dat kan heel gemakkelijk via “Kadasterdata”. Voorkom hierdoor vervelende verrassingen achteraf en herstel afwijkingen en/of onjuistheden zo snel als mogelijk.

Ger Penders
Partner Euregio HabetsRoyen