Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

Wie zijn wij - Euregio HabetsRoyen

Samen sterk in de regio

Disclaimer

Deze mail en eventuele bijlagen daarbij is uitsluitend en exclusief bedoeld voor de geadresseerde. Al onze adviezen zijn gebaseerd op de stand van de wetgeving en jurisprudentie, zoals ten tijde van de dagtekening van dit schrijven redelijkerwijze geacht kan worden ons bekend te zijn en gelden derhalve onder voorbehoud van latere wijzigingen daarvan. Deze mail kan vertrouwelijke informatie bevatten weshalve wij U adviseren deze mail afzonderlijk/los van uw administratie te archiveren.

Op al in deze mail, en/of in de bijlagen daarbij, weergegeven financiële informatie is geen accountantscontrole toegepast. Op al onze offertes en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals wij die op onze website hebben gepubliceerd. Iedere aansprakelijkheid jegens ons is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

This e-mail and possible appendices is/are exclusively intended for the adressee(s). All of our recommendations have been based on the legislation, which is applicable at the time at which they were made. This mail may contain confidential information. We advise you to archive this e-mail separately from your own administration.

Maak kennis met het team van Euregio HabetsRoyen