Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

Succesvolle financiële training voor horecaprofessionals !

Wij kijken met plezier terug op de succesvolle financiële (kosteloze) training voor horecaprofessionals, op 10 april jl. Georganiseerd door de Gastvrij Academie, een initiatief van Gastvrij Magazine.

Aan bod kwamen voor de horecavakmensen bekende onderwerpen aan de orde, zoals: eenvoudige registratie van inkomsten en uitgaven, registratie van eigen gebruik en representatie, fiscaliteit en belastingcontrole, BTW (hoog en laag) administratie, margeberekening, personeelsplanning, controlemogelijkheden van de fiscus en de meest recente ontwikkelingen binnen horizontaal toezicht en belastingdienst.

Niet alleen de accountants van Euregio HabetsRoyen waren aan het woord, maar ook enkele bekende Limburgse horecaondernemers, een kassaleverancier en twee specialisten van de Belastingdienst; Marc Schwartz (relatiebeheerder) en controleambtenaar voor het Midden- en Kleinbedrijf, Jo Bok. Naast de boeiende presentaties was er voldoende ruimte voor vragen.

Het onderstaand verslagje is geschreven door Hans Hermans van Reube Royale, een van de tevreden aanwezigen.

“Een goed georganiseerde middag met ruime belangstelling van ondernemers in Oos Heim in Margraten was inspirerend door de inbreng van de Belastingdienst, Ger Penders van Euregio HabetsRoyen en gastsprekers Hans Boumans van ’t Smulhuis in Brunssum en Charles Otten, vroegere eigenaar Latinos Valkenburg.

 

Leuker kunnen we het niet maken

De Belastingdienst attendeerde op hun veranderende opstelling in controle van ondernemingen door de beschikbaarheid van vele en grote data in hun systemen. Zij willen de eerste controle al doen aan de voorkant, en dan het liefst met kantoren als

Euregio HabetsRoyen, die als het ware een groene sticker hebben gekregen van de Belastingdienst, waardoor wat zij, namens de ondernemers, aanbieden als correct bestempeld wordt. Niet dat er gesjoemeld kan worden, dat doet dit bedrijf niet. Dan gaat terecht de reputatie naar de vaantjes.

 

Big data

Door de grote data weet de Belastingdienst veel meer over ons dan wij denken. Zij attendeerde ons erop dat een goede opzet van de administratie en de administratieve procedures van belang is om zich correct te verantwoorden naar de Belastingdienst. Ger Penders vulde dit aan met het oude adagium: meten = weten, gissen = missen, gokken = dokken.

Ger haalde aan, dat tegenwoordig geautomatiseerde administratie zodanig ingeburgerd is, zelfs direct online bij het accountantskantoor (aan te bevelen), dat veel tijdrovend (gedresseerd apenwerk) overbodig is. Hierdoor komen geld en tijd vrij om met de accountant om de tafel te zitten en te overleggen over zaken die er echt toe doen. Bijvoorbeeld persoonlijke vermogensvorming op lange termijn.

 

Zwart geld

Otten vertelde geamuseerd over zijn periode van zwartgeld maken, maar dat hij pas echt geld ging verdienen toen hij meer en meer alles op de juiste fiscale wijze verwerkte in de boeken. Ons fiscaal stelsel kent veel mogelijkheden om met witte omzet toch vermogen op te bouwen. Zwart geld is leuk voor kleine uitbundige uitspattingen, maar niet om investeringen te doen in verbouwingen, eigen huis, auto en dergelijke. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van de vele data waarover de Belastingdienst beschikt. Ger kan een gezond traject voor eenieder persoonlijk verduidelijken en uitwerken.

 

Tips

Belangrijke hint van de Belastingdienst was om die uitgaven voor inkoop van keuken en bar, die niet bestemd zijn voor de verkoop, weg te boeken op andere kostenposten als Eigen Verbruik, Representatie Gasten, afval\uitval bij bederf, inkoopwaarde van de korting, sponsoring van eten en dergelijke. Doet men dit niet, en staat alles onder inkoopwaarde van de omzet, dan strookt dat niet met de grote data, die onder andere vergeleken worden met collegaondernemers. Is er een afwijking, dan is de kans op controle groot.

 

Waardevolle input door goede administratie

Dat de administratie zoveel gegevens kan opleveren, om beslissingen te nemen of het beleid of de strategie bij te werken, werd helder door het verhaal van Hans Boumans van ’t Smulhuis. Hij is zeer zo ver gevorderd in het optimaliseren van zijn administratie en de relevante info die hij eruit kan halen, dat hij veel efficiencyvoordeel haalt in het snel en adequaat aanpassen van arbeidsprocessen of het effectief plannen en inzetten van personeel, en dat met een minimum aan communicatie op de werkvloer.

Tijdens de zeer welkome pauze en de borrel achteraf kon er goed genetwerkt worden en van gedachten worden gewisseld.”

 

Chapeau voor de Gastvrij Academie!
Benieuwd naar volgende trainingen voor horecaprofessionals? Volg het Gastvrij Magazine op Facebook.