Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

Het is goed zo!

Het is goed zo! - Uit de praktijk

Rolf was een van mijn eerste klanten. Ik heb hem 25 jaar geleden geholpen bij de overname van de zaak van zijn ouders. Samen met zijn vrouw Marcia heeft hij de onderneming verder uitgebouwd. Rolf en Marcia hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Geen van de kinderen wil de zaak voortzetten.

Een trouwe werknemer heeft wel al jarenlang interesse om de onderneming over te nemen. Begin dit jaar is het bedrijf aan deze werknemer verkocht. Rolf en Marcia verheugen zich op een rustiger leven. Samen een wereldreis maken is hun grote droom. Daar is na de overdracht van hun onderneming eindelijk tijd en geld voor.

 

Kippenvel

Twee telefoontjes met een tussenpoos van vier weken, herinner ik mij met kippenvel op mijn armen. In de eerste week van januari: Positief: “wij rijden weg bij de notaris, bedrijf is verkocht, alles is geregeld, Marcia heeft een reis naar Corsica geboekt.” In de laatste week van januari: Negatief: “het gaat niet goed met mij, ik heb kanker”.
De afgelopen maanden zijn voor het gezin van Rolf zwaar geweest. Een maand geleden zijn de behandelingen gestaakt en is Rolf tot de laatste dag thuis verpleegd.
Vorige week ben ik naar zijn begrafenis geweest.

 

Waarom dit verhaal?

Enerzijds is dit een “wake up call” voor wat betreft balans: werken – privé. Wacht niet met “genieten” tot het te laat is. In dat opzicht lijken wij te vaak en teveel op de hamster die ik vroeger als huisdier in een kooitje had. Dat beestje rende de hele dag in een molentje en kwam geen millimeter vooruit.

Anderzijds is dit een voorbeeld van hoe belangrijk het is zaken op tijd te regelen. Hier is dat op het nippertje goed gegaan. De overdracht van de onderneming en alles wat daarbij hoort, zou veel gecompliceerder zijn geweest als dit pas ná het overlijden van Rolf was opgepakt.

 

Mijn advies

Maak een financiële planning vanuit diverse what if-situaties. Actualiseer deze planning continue. Denk na over opvolging of verkoop van je onderneming. Wat wil je wel? Wat wil je niet? Maak je bedrijf verkoopklaar. Dat wil zeggen: maak jouw bedrijf zo onafhankelijk mogelijk van jezelf. Klankbord met je adviseur of nog beter, maak een afspraak met ondergetekende of een van mijn partners.

 

Tot slot

Door bewust en actief met al deze zaken bezig te zijn voorkom je verrassingen. Je zal minder snel en abrupt door gebeurtenissen worden overvallen die je, vaak onbewust, emotioneel niet onder ogen wilt zien.

Je kan wel blijven hopen dat jouw kinderen de zaak overnemen, maar als ze daar geen zin in hebben houdt het op.
Je kan wel denken dat je het eeuwige leven hebt, dat is helaas een illusie.
Je kan wel hopen dat jouw pensioen in het bedrijf zit, dat zal vaak niet zo zijn.

Belangrijk is de werkelijkheid onder ogen te zien en vervolgens concrete stappen te nemen.
Gelukkig kon Rolf op zijn sterfbed zeggen: “Het is goed zo”. Hij deed dit vanuit het gevoel dat alle zaken die geregeld konden worden ook daadwerkelijk geregeld waren. De familie en ook ik als adviseur, zijn daar heel blij mee.

 

 

 

Ger M.B. Penders RA
Partner Euregio HabetsRoyen