Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

Corona, Een update per 24 maart 2020.

Ik mag er niet in.

Aangekomen bij de grensovergang op de Brusselseweg in Maastricht, bleek het een stuk minder genuanceerd te liggen. Bezoek aan mijn moeder in België was voor de gendarme geen geldige reden mij door te laten. Sterker nog, mij werd gevraagd mijn moeder te adviseren haar vakantiewoning te verlaten en terug naar Nederland te gaan. De grens is terug van weggeweest! Europa in geen velden of wegen te bekennen.

Die avond op het landelijk journaal.

Marino Keulen, burgemeester van Lanaken (België) wordt geïnterviewd bij dezelfde grensovergang waar ik werd teruggestuurd. Enkele citaten van deze bestuurder: “Met die zogenaamde ‘groepsimmuniteit’ pakken ze de crisis in Nederland aan.” “Ik heb eerder de indruk dat ze hun economisch systeem willen sparen. Terwijl men hier in Vlaanderen de gezondheid vooropstelt”.  Ik gruw van dit soort populisme! Polarisatie langs raciale en/of nationale lijnen brengt helemaal niks! Het zijn bijzondere tijden waar we sterker gaan uitkomen dan gedacht, daar ben ik zeker van.

Onze regering heeft de nodige maatregelen genomen.

De stand van zaken per 24 maart 2020 in telegramstijl:

  • Omzetverlies > 20%.
   Vraag NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid), een tegemoetkoming in de personeelskosten aan. Aanvraag loopt via het UWV.
   De NOW-regeling is nog niet opengesteld. We hopen deze week aanvragen te kunnen gaan indienen.
  • Inkomen lager dan bijstandsnorm.
   Vraag TORZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) aan. Aanvraag per ondernemer loopt via Gemeenteloket. De TORZO-regeling kan sinds maandagavond 23 maart jl. aangevraagd worden. De site ligt echter op het moment dat ik deze blog schrijf helemaal plat.
  • Compensatieregeling getroffen sectoren.
   Per onderneming (dus niet per ondernemer!)  zal een bedrag van euro 4.000 verstrekt worden. Aanvraag loopt via het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend  Nederland. De “Compensatieregeling getroffen sectoren” is nog niet opengesteld. Hopelijk lukt dat einde deze week.
  • Liquiditeitskrapte?
   Stel betaling van belastingen uit. Schort aflossingen op. Overweeg aanvraag van additionele financiering. Realiseer je echter dat je t.z.t. zult moeten terugbetalen. Belangrijkste tip is: maak consequent een voortschrijdende liquiditeits prognose voor de komende 3 maanden en maak optimaal gebruik van de geboden mogelijkheden.

Belangrijkste wens is: blijf gezond, dan komt de rest weer vanzelf goed!