Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

Aangenaam, Joël Straat

“Work hard in silence, let your success be your noise”

We stellen graag onze collega Joël Straat voor, een van onze relatiebeheerders. Bovengenoemd citaat van Frank Ocean, een Amerikaanse zanger en tekstschrijver, staat prominent op de achtergrondfoto van zijn LinkedIn-profiel. Dat maakt nieuwsgierig.

Master International Business

Afgelopen jaar heeft Joël zijn master International Business bij de Maastricht University School of Business and Economics met succes afgerond. Zijn afstudeerproject was best opmerkelijk. Joël was benieuwd naar de impact van duurzaam ondernemen op het bedrijfsresultaat van kleine ondernemingen. Bedrijven die met name werkzaam zijn in de bouw, de zakelijke dienstverlening of handelsondernemingen.

Duurzaamheid, een kans of bedreiging?

Onder duurzaam ondernemen verstaat Joël niet alleen aandacht voor de energietransitie, maar ook aandacht voor sociaal-maatschappelijke en ecologische aspecten. “Mijn cruciale onderzoeksvraag was: In hoeverre heeft een duurzame bedrijfsvoering invloed op de financiële resultaten van mkb-ondernemingen? Want deze zijn uiteraard het belangrijkste voor een ondernemer.”

Conclusies in een notendop

Kun je in een notendop vertellen wat jouw bevindingen zijn?

Joël: “Dat kan ik zeker. Het is goed om te weten dat ik in mijn onderzoek een onderscheid maak tussen micro-ondernemingen (zzp’ers en ondernemingen met minder dan 10 medewerkers) en het zogenaamde ‘klein bedrijf’ vanaf 10 tot maximaal 50 medewerkers.

Ik concludeer dat bedrijfsgrootte en dus ook ruimere bedrijfsmiddelen een grote rol spelen in het effect van duurzaamheid op financiële resultaten in mkb-ondernemingen. Hoe groter het bedrijf, hoe sterker het positieve verband tussen duurzaamheid en financiële resultaten is! Hoe mooi is dat!”

Voor micro-ondernemingen lijkt de stap naar duurzaamheid te leiden tot lagere financiële resultaten. Dat wil echter niet zeggen dat een goed bedrijfsidee over duurzaamheid meteen afgewezen moet worden door micro-ondernemingen. Ik zou hen aanraden om goede ideeën zodanig aan te passen dat het wél aantrekkelijk en haalbaar wordt. Hierdoor kun je bedreigingen omzetten in kansen. Zo draag je je steentje bij aan de maatschappij en aan een positiever bedrijfsresultaat. Een win-winsituatie.”

Van stagiaire naar relatiebeheerder

Hoe ben je bij Euregio HabetsRoyen terecht gekomen? “Ik zocht een stageplaats en de voormalige vennoot Math Royen heeft mij in contact gebracht met Euregio HabetsRoyen. Het gesprek met Joyce Vervuurt was heel plezierig en het klikte direct. Na mijn stage kon ik aan de slag als relatiebeheerder. Ik ben geen accountant, maar wel breed georiënteerd en van alle markten thuis”, lacht Joël. “Het team van Euregio HabetsRoyen bestaat gelukkig uit collega’s met verschillende achtergronden. We vullen elkaar goed aan en ik kan met mijn vragen bij hen terecht.”

Onmisbare managementinformatie

“De rol van relatiebeheerder past heel goed bij mij. Ik help ondernemers graag met het vertalen van de financiële cijfers naar interessante en relevante managementinformatie. Onmisbare informatie die de ondernemer verder helpt in zijn/haar bedrijfsontwikkeling. De ondernemer stelt prijs op een pro-actieve houding van ons, als adviseurs. Daar ben ik ook echt mee bezig.

ICT

Daarnaast focus ik me vooral op een efficiencyslag bij bedrijven. Een adequate automatisering helpt daarbij. Hoe kunnen we zorgen dat er minder administratieve lasten zijn voor de ondernemer? Administratieve taken zijn vaak tijdrovend omdat bijvoorbeeld gegevens in verschillende programma’s ingevoerd moeten worden. Dat kan beter en efficiënter. Ik kijk graag met de ondernemer mee of er betere software is en hoe we programma’s kunnen koppelen om zo tijdwinst te boeken én om over correcte gegevens te beschikken.”

Win-winsituatie

Joël: “Voor ons als financieel adviseur levert een adequate automatisering ook een hoop werk op. Hoe meer er geautomatiseerd wordt, hoe beter en goedkoper dit op de langere termijn is voor de klant. Een win-winsituatie. Zo dragen we bij aan waardecreatie voor de klant. Ik ben ervan overtuigd dat een tevreden en enthousiaste klant een loyale klant is en daarmee ook een ambassadeur van ons bedrijf kan zijn. Vandaar mijn mantra: “Work hard in silence, let your success be your noise.”