Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

30 September 2020. Het Coronavirus verslagen.

Hoe heeft hij dit overleeft?

Hub woont in Maastricht. Hij runt een horecazaak in een gehuurd pand in Thorn, prachtig gelegen aan de Maas.  Hij heeft gebruik gemaakt van de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.). In eerste instantie is zijn aanvraag afgewezen.

Hij had deze in Thorn (Gemeente Maasgouw) ingediend. Dat is fout, de aanvraag moet worden ingediend bij de Gemeente waarin je woonachtig bent, voor hem dus Maastricht.

Dit werd snel hersteld en middels deze regeling heeft hij in totaal een bedrag ontvangen voor 6 maanden: 6 x € 1.050,-. De TOZO-regeling werd in eerste instantie toegekend voor 3 maanden (maart, april en mei) en later gelukkig nog een keer verlengd met 3 maanden tot en met augustus 2020. In deze regeling wordt het inkomen van de partner niet meegenomen en evenmin vindt er een vermogenstoets plaats.  Je huis hoef je dus niet “op te eten”.

 

Tegemoetkoming schade

Via de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft Hub een beroep gedaan op een tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door “corona”. Deze tegemoetkoming is medio april uitbetaald. Dit heeft erg lang geduurd, echter daar heeft Hub alle begrip voor. Wat hij niet begrijpt is dat zijn vriend die een fysiotherapiepraktijk heeft niet voor deze regeling in aanmerking komt. Op de site van RVO staat een handige tool om aan de hand van het KvK nummer snel te checken of jouw onderneming in aanmerking komt voor deze regeling.

 

NOW-regeling

Ook heeft hij gebruik gemaakt van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Het al of niet gebruik maken van deze regeling was geen gemakkelijke keuze. De regeling moet bij het UWV aangevraagd worden.

Vanaf maandag 6 april 2020 konden aanvragen ingediend worden. Door massale toeloop was dit loket moeilijk toegankelijk. Aanvraag moest met E-Herkenning plaatsvinden. De eerste tegemoetkoming werd pas in de maand mei ontvangen. Dat heeft serieuze liquiditeitsspanningen opgeleverd.

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming van 90% in de personeelskosten (januari 2020 is referentie) van werknemers waarvan het salaris 100% doorbetaald wordt en dit bij 100% omzetverlies. Bij bijvoorbeeld 70% omzetverlies, is de tegemoetkoming 70% van 90% in de doorbetaalde personeelskosten.

Het omzetverlies moet minimaal 20% zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet in een nader aan te geven referentieperiode van 3 maanden vanaf maart 2020, te vergelijken met het gemiddeld per kwartaal in 2019 gerealiseerde omzet. Voor seizoenbedrijven kan dit nadelig uitpakken.
Onze minister Koolmees heeft een oproep gedaan ook het loon van oproepkrachten te blijven door betalen. Deze zouden dan ook voor 90% gecompenseerd worden. Hub heeft hier niet voor gekozen.

 

Royale vergoeding werknemers

Hij stoort zich aan het beeld dat soms in de media geschetst wordt, dat ondernemers royaal voor hun kosten gecompenseerd worden. Volgens hem is dit niet zozeer een tegemoetkoming voor de ondernemer maar vooral voor de werknemer!

Immers deze krijgt 100% doorbetaald terwijl de ondernemer slechts 90% vergoed krijgt. Werknemers brengen in deze regeling geen enkel offer. In het geval van Hub leert een snelle rekensom dat als over een periode van 6 maanden (ervan uitgaande dat de regeling nog een keer met 3 maanden verlengd zal worden) 90% van de personeelskosten gecompenseerd wordt, dan zal Hub zelf een bedrag van ca. euro 20.000 moeten bijdragen.

Voor een kleine ondernemer zijn dat serieuze bedragen in een periode dat er geen omzet gemaakt kan worden. Hub heeft overwogen geen gebruik te maken van de NOW-regeling, maar ontslag voor zijn personeel aan te vragen.

Om twee redenen heeft hij hier NIET voor gekozen:
1. Hij zal dan transitievergoeding verschuldigd zijn;
2. Hij raakt dan zijn goed op elkaar ingewerkt team kwijt.

 

Liquiditeit

De liquiditeit van Hub is verdwenen als sneeuw voor de zon. Zijn spaarcenten zijn op en om financieel te overleven heeft hij maximaal gebruik moeten maken van uitstel van belastingbetalingen, opschorten van aflossingen, betalingsregelingen met leveranciers etc. Zijn schuldpositie is substantieel toegenomen. Deze schulden zullen uiteraard een keer terugbetaald moeten worden. Dat zal nog een hele uitdaging worden!

Het is geen sinecure geweest de periode tot 1 september 2020 te overbruggen. Toch is het Hub gelukt en daar mag hij trots op zijn. Nu maar hopen dat de mensen massaal zijn zaak gaan bezoeken!

 

NU. Plan van aanpak is noodzaak

Helaas zal het veel ondernemers niet lukken een periode tot en met (mogelijk) augustus 2020 te overleven onder het huidige corona-regime. Wij adviseren ondernemers dan ook met klem NU een goed plan van aanpak te maken, uitgaande van diverse scenario’s;

> NU is het moment om te saneren.

> NU is fiscus bereid opschorting van belastingafdrachten toe te staan.

> NU kunnen aflossingen uitgesteld worden.

> NU kan additionele financiering gevonden worden. Of dit straks nog allemaal kan is de grote vraag.

 

Daarom NU saneren en niet STRAKS!

Ik ben geen pessimist, verre van dat. Echter het beeld dat bij mij opkomt is dat van de Titanic die lek gevaren is op een gigantische ijsberg en waarbij de mensen dansend in de balzaal de ernst van de situatie totaal niet onderkennen.

Wil je een keer geheel vrijblijvend over de toekomst van jouw bedrijf sparren, maak dan een afspraak met ondergetekende of een andere medewerker van ons kantoor.