Zoek jij ook werkplezier en een nieuwe uitdaging? Check onze vacaturepagina.

In de media – Ondernemen in Limburg: Business met de Buren

“België ligt zo dichtbij, hoe anders kan het er nou zijn? Nou, héél anders dus”

Advies van een specialist is geen overbodige luxe als je zakendoet over de grens. België en Duitsland liggen voor Nederlanders dichtbij, maar het werkt er heel anders. De verschillen worden onderschat.

Wij zijn gierig, zij beleefd. Wij weten het altijd beter, zij zeggen soms ja als ze nee bedoelen. Duitsers zijn pünktlich, Nederlanders hebben een vlotte babbel. Waar of niet, feit is dat Belgen, Duitsers en Nederlanders (deels) dezelfde taal spreken maar elkaar vaak niet begrijpen. Soms zijn die taal- en cultuurverschillen best grappig, maar als ondernemer kun je er ook keihard tegenaan lopen. En dan hebben we het nog niet over de verschillen in wet- en regelgeving, fiscaliteit en rechtssystemen.

Hoe anders kan het zijn?

Ger Penders RA, mede-eigenaar van accountants- en belastingkantoor Euregio HabetsRoyen en James Leliveld, specialist in ondernemingsrecht en eigenaar van het gelijknamige advocatenkantoor zien vaak dat ondernemers zich vergalopperen bij hun zakelijke avonturen over de grens. Leliveld: “Ze zeggen letterlijk: België ligt een paar kilometer verderop, we spreken dezelfde taal als de Vlamingen, hoe anders kan het nou zijn? Nou, héél anders dus. De verschillen zijn op veel vlakken enorm. Daar moet je als ondernemer op voorbereid zijn.”

Reden voor de twee specialisten om de handen ineen te slaan: samen met netwerkorganisatie Business Link Builders (BLB) vormen ze een Euregionale Desk waar bedrijven en grensarbeiders terecht kunnen met al hun vragen rond grensoverschrijdend werken en ondernemen.

Dat die business over de grens heel wat vragen kan oproepen, blijkt maar weer eens uit de actuele perikelen rond grensarbeid. In grensregio’s zoals de Euregio werken heel wat mensen in een buurland: ze wonen in het ene en werken in het andere land. Nu mensen na de coronaperiode meer blijven thuiswerken, kan dat voor grensarbeiders én hun werkgevers ingrijpende gevolgen krijgen.

Verschuivingen

Penders legt uit: “Nederland, België en Duitsland kennen elk hun eigen systeem van sociale zekerheid. De eerste vraag die dat meestal oproept bij grensarbeiders is: waar ben ik verzekerd? In beginsel ligt de sociale zekerheid in het land waar je werkt. Als je echter 25% of meer van je werktijd vanuit je woonland werkt, dan ben je sociaal verzekerd in het woonland. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een grensarbeider met een vierdaagse werkweek een dag per week thuis gaat werken, zijn hele sociale zekerheid verschuift naar zijn woonland.”

25%-regel

“Niet alleen brengt zo’n verschuiving administratieve rompslomp met zich mee, het kan ook financiële gevolgen hebben. Belangrijk bij het al dan niet verschuiven van de sociale zekerheid is dat die 25% wordt gemeten aan de hand van de totale werktijd, dus van alle loonbetrekkingen. Een grensarbeider die bijvoorbeeld parttime werkt in Nederland en daarnaast nog een dienstbetrekking heeft in zijn woonland, kan dus óók te maken krijgen met verschuiving van zijn sociale lasten.”

Waar moet ik betalen?

“Net als bij de sociale zekerheid kent elk land zijn eigen systeem van belastingheffing. Om te voorkomen dat je als grensarbeider dubbel belast wordt, zijn er afspraken gemaakt over welk land belastingen mag heffen over inkomen uit een dienstbetrekking. Hoofdregel is dat een grensarbeider belasting betaalt over zijn inkomen in het land waar hij dat inkomen heeft verdiend. Bijvoorbeeld: een grensarbeider die vijf dagen per week werkt waarvan één dag vanuit zijn thuiskantoor, moet in twee landen belasting betalen. Een vijfde van zijn inkomen wordt belast in het woonland, de rest in het werkland. Wat de meest gunstige belastingsituatie is voor de individuele grensarbeider, moet per geval bekeken worden.”

Belastingvoordeel… of niet

Er is één gevolg waarmee het merendeel van de grensarbeiders die in Nederland werkt en in België of Duitsland woont, in aanraking komt als er méér in het woonland gewerkt wordt, benadrukt Penders. “Het verlies van de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde belastingvoordelen die Nederlanders hebben, met name de hypotheekrenteaftrek. Alléén buitenlandse belastingplichtigen die over minimaal 90% van hun inkomen belasting betalen in Nederland, mogen gebruik maken van deze aftrekposten: de zogenoemde ‘kwalificerend buitenlandse belastingplichtigen’.”

Opgelet: veranderingen op komst

De regels rond belastingheffing en sociale zekerheid zoals hiervoor beschreven werden in de afgelopen coronaperiode tijdelijk opgeschort. Nederland, België en Duitsland spraken in de coronaperiode af dat thuiswerkdagen voor grensarbeiders zouden gelden als dagen waarop de grensarbeider in zijn werkland heeft gewerkt. Dat gaat nu veranderen, want de huidige afspraken eindigen per 1 juli dit jaar.

“Grensarbeiders en bedrijven die grensarbeiders in dienst hebben, moeten zich voorbereiden op veranderingen in sociale zekerheid en/of de belastingheffing. Dat kan grote financiële gevolgen hebben voor zowel werknemers als werkgever. Het merendeel van de grensarbeiders dat in Nederland werkt en in België of Duitsland woont, zal die gevolgen ervaren als zij méér vanuit huis blijven werken. Ook voor werkgevers kunnen de consequenties groot zijn. Denk aan arbeidsrechtelijke gevolgen en toename van administratie en kosten.”

Klinkt complex, maar alles is op te lossen, bedrukt Penders. Als je maar weet hoe. De fiscaal-juridische alliantie van de Euregio Desk beschikt over de expertise en de ingangen om problemen bij het Euregionaal zakendoen te tackelen. “Elk bedrijf, groot of klein, kan bij ons terecht. We verwijzen niet naar een collegakantoor in het buurland, maar nemen zélf de ondernemer bij de hand. En kijken over zijn schouder mee tot het probleem is opgelost.”

Advies nodig of een presentatie boeken?

Euregionale Desk: +31(0)6-48157309 (Erik Stroink) | info@businesslinkbuilders.nl Meer informatie? www.leliveldadvocaten.nl euregiohr.nl businesslinkbuilders.nl/business-services

Artikel is geplaatst in “Ondernemen in Limburg”. Tekst Dymphy Swakhoven. Beeld Ilse Leijtens.

Lees het originele artikel >